Latest Entries »

Odświeżając sobie wiedzę z UML natrafiłam na bardzo fajną stronę dotyczącą tego tematu. W sposób jasny i zwięzły przedstawia najważniejsze aspekty UML: diagramy, zależności, pojęcia wraz z przykładami. Dodatkowo możemy również zapoznać się z bardzo przystępnym omówieniem wzorców projektowych.

Link: PSK – projektowanie systemów komputerowych

Kolejne z serii wygrzebane z archiwum, ale mi bardzo pomogło przy zdawaniu egzaminu certyfikującego.
Może być idealnym uzupełnieniem TK:

70-515 Essentials – Exam Topics Hot List.

Sporo tego jest, ale warto przynajmniej przejrzeć, bo TK nie pokrywa całości materiału, pomimo tego, że ma >1k stron

Kilka przydatnych linków do optymalizacji javascriptu wygrzebanych w moich archiwach na delicious:

Optymalizacja zbiór trików

Sposoby wczytywania javascript

The Javascript Code Quality Tool

Ostatnio przy okazji optymalizacji T-SQL znalazłam bardzo ciekawy skrypt wyliczajacy rozmiar założonych w bazie indeksów. Myślę, że wielu osobom może się przydać.

Przykładowe wykonanie na bazie master:

Skrypt:

SELECT   sys_schemas.name AS SchemaName
,sys_objects.name AS TableName
,sys_indexes.name AS IndexName
,sys_indexes.type_desc AS IndexType
,partition_stats.used_page_count * 8 AS IndexSizeKB
,CAST(partition_stats.used_page_count * 8 / 1024.00 AS Decimal(10,3))AS IndexSizeMB
,CAST(partition_stats.used_page_count * 8 / 1048576.00 AS Decimal(10,3)) AS IndexSizeGB
FROM sys.dm_db_partition_stats partition_stats

INNER JOIN sys.indexes sys_indexes
ON partition_stats.[object_id] = sys_indexes.[object_id]
AND partition_stats.index_id = sys_indexes.index_id
AND sys_indexes.type_desc <> ‚HEAP’

INNER JOIN sys.objects sys_objects
ON sys_objects.[object_id] = partition_stats.[object_id]
INNER JOIN sys.schemas sys_schemas
ON sys_objects.[schema_id] = sys_schemas.[schema_id]
AND sys_schemas.name <> ‚SYS’

–WHERE partition_stats.[object_id] = object_id(‚dbo.TableName’)
ORDER BY 1,2,3,4

Właśnie postanowiłam założyć mój pierwszy blog techniczny.  Od dłuższego czasu zbieram się do tego, ale zawsze były ważniejsze czynności. Teraz już nie mam wymówki, typu: wakacje, certyfikaty, studia, etc., więc mam nadzieję, że moja baza linków na delicious.com niedługo będzie miała odzwierciedlenie na blogu.

Mam nadzieję, że wpisy, które będę zamieszczać przydadzą się komuś, a przy okazji będą swego rodzaju spisaną bazą wiedzy również dla mnie 🙂

Zapraszam do śledzenia na bieżąco mojego bloga 🙂